Accessibility Tools

Skip to main content

KU ETYCE GLOBALNEJ – The Global Ethic (PoWR)

November 14, 2023

“Ku etyce globalnej (Deklaracja wstępna)” jest dokumentem chronionym prawem autorskim, pierwotnie wydanym w języku angielskim przez Światowy Parlament Religii, organizacje pozarządową typu 501(c)3.

PRZYPIS: Dyrektywa piąta została dodana w lipcu 2018 roku, w 25. rocznicę wydania „Ku etyce globalnej (Deklaracji wstępnej)”, po szerokim, wielomiesięcznym procesie konsultacyjnym oraz po zatwierdzeniu jej przez Radę Powierniczą Parlamentu Religii Świata.

Niniejsze tłumaczenie zostało przygotowane przez Macieja Sobiecha.

Tłumaczenie zostało przejrzane i zweryfikowane przez profesora Stanisława Obirka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjalistów Archidiecezji Chicago.

© 1993, 2018, Parliament of the World’s Religions

KU ETYCE GLOBALNEJ The Global Ethic (PoWR)